Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Opublikowano 13 sierpnia 2020

Piją, palą, rozrabiają, a Maryja… patrzy

– Przecież Maryja to wszystko widzi, cały czas patrzy. Czy oni się Boga nie boją? – mówi oburzona mieszkanka Witkowic, prosząc jednak o anonimowość.

– Wie Pani, my się tutaj wszyscy znamy, a nie wiadomo, co takiemu może strzelić do głowy – tłumaczy.

Molo w Witkowicach to duma mieszkańców wsi. Ten 38-metrowy pomost, kończący się szerokim podestem z siedziskami, biegnie wprost do wznoszącej się na wysepce na stawie kapliczki z figurą Matki Boskiej. Miejsce, znajdujące się nieopodal kościoła, zachęca do odwiedzin, modlitwy i zadumy.

Parking przy stawie co niedzielę zapełnia się samochodami licznych parafian przyjeżdżających na Msze św., gromadzą się tam pielgrzymki podążające co roku do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, a na scenie obok odprawiane są liczne nabożeństwa. Powyżej znajduje się obelisk św. Jana Pawła II, pod którym w Dzień Papieski parafianie łączą się duchowo z Papieżem-Polakiem, a tuż obok Tablica Pamięci upamiętniająca poległych podczas pierwszej wojny światowej witkowian, jak również ta, poświęcona Bronisławowi Obarze – patronowi witkowickiej szkoły. To właśnie tu, 11 listopada każdego roku mieszkańcy składają kwiaty i zapalają znicze w hołdzie bohaterom poległym w obronie Ojczyzny.

Miejsce to na wskroś szczególne, zasługujące na uwagę, ale też na należny mu szacunek upodobali sobie jednak chuligani, który od wielu lat, szczególnie w letnie wieczory, zjeżdżają się samochodami na parafialny parking, urządzając alkoholowe imprezy. Zamontowane kilka lat temu kamery i tablice z informacją o zakazie przebywania tam po zmroku miały rozwiązać problem. Przyjeżdżające jednak na wezwanie patrole policji nie zawsze są w stanie zdążyć z interwencją, a mieszkańcy sami przyznają, że boją się reagować. czytaj więcej

Opublikowano 13 sierpnia 2020

Świetlice młodzieżowe zawieszają działalność

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu oświęcimskiego, zgodnie z rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 41/2020 (Polecenie nr 107/2020) z dnia 12 sierpnia 2020 r., dotyczącą czasowego zawieszenia działalności na terenie powiatu oświęcimskiego w terminie od 13 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r., w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora w tym placówkach działających w ramach Programu „Senior+” oraz innych placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

 
Mając powyższe na uwadze zawiesza się w terminie od 13 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. działalność świetlic młodzieżowych działających na terenie gminy Kęty.

czytaj więcej

Opublikowano 13 sierpnia 2020

Usługi specjalistyczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach informuje o pozyskaniu środków finansowych na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 100 godzin dla 5 osób w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym

Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz środków własnych gminy Kęty. Całkowity koszt zadania to kwota 8 000 zł, z czego 4 000 zł pochodzi z pozyskanych środków przez Gminę Kęty. czytaj więcej

Opublikowano 11 sierpnia 2020

Waga dźwięku i koloru – START!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od września do listopada 2020 r. Dom Kultury w Kętach realizować będzie projekt pt. „Waga dźwięku i koloru – przedmioty nieWAŻNE całkiem na poważnie.”

Projekt „Waga dźwięku i koloru…” obejmuje działania adresowane do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, których głównym zadaniem jest wspomaganie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania muzyki i plastyki. Poprzez organizację cyklu koncertów umuzykalniających, warsztatów plastycznych i rękodzielniczych oraz interaktywnych spotkań warsztatowych z profesjonalistami – muzykami, aktorami, artystami, plastykami  – pragniemy stworzyć okazję do wyjścia poza mury szkoły czy przedszkola po ciekawe doświadczenia artystyczne, które przekonają naszych młodych odbiorców o wielkiej wartości i atrakcyjności obcowania ze sztuką.

Odbiorcami naszych działań będą również osoby niepełnosprawne zrzeszone w ośrodkach i stowarzyszeniach działających na terenie gminy Kęty.

Udział we wszystkich wydarzeniach, dzięki otrzymanej dotacji, będzie całkowicie bezpłatny. W budżecie projektu przewidziane zostały również środki na pokrycie kosztów transportu dzieci z placówek działających poza Kętami.

czytaj więcej

Opublikowano 7 sierpnia 2020

Komunikat Policji dot. COVID-19. Co można, a czego nie?

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze podczas codziennej służby zwracają uwagę czy na ulicach, w parkach, w sklepach, w restauracjach, w autobusach oraz innych miejscach i obiektach publicznych, nadal stosowane są przepisy wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa covid-19.

Mundurowi przy użyciu systemu nagłaśniającego w radiowozach ponownie będą przypominać, że ograniczenia obowiązują, bo zagrożenie zarażeniem nie minęło. czytaj więcej

Opublikowano 7 sierpnia 2020

Opieka wytchnieniowa w gminie Kęty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach informuje o pozyskaniu środków finansowych w kwocie 40 320 zł na realizację  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody. 20 mieszkańców gminy Kęty z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie mogło skorzystać z bezpłatnych 14 dniowych pobytów całodobowych.

Celem głównym programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. czytaj więcej

Opublikowano 7 sierpnia 2020

Biblioteka zaprasza – Maluj z nami

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach zaprasza dzieci i dorosłych do wspólnego malowania kamyków. Tym działaniem chcemy zachęcić mieszkańców Gminy Kęty do przyłączenia się do akcji #kamyczki.

Nie szare, nie drogocenne, ale kolorowo zdobione otoczaki z tajemniczymi kodami. Niczym poszukiwacze skarbów, tropią je duzi i mali w miastach, parkach, na leśnych ścieżkach. Wszystkiemu „winna” jest Katarzyna Sulewska, która od sąsiadów z Czech przyniosła niezwykłą akcję. W zabawę już teraz zaangażowanych jest ponad 22 000 osób. czytaj więcej

Opublikowano 7 sierpnia 2020

Będzie asfalt na gminnych drogach

6 sierpnia 2020 r. odbyło się oficjalne przekazanie dróg gminnych do remontu. Umowa na wykonanie tego zadania została zawarta 29 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Kęty a Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowo-Mostowym „DROG-BUD”. czytaj więcej

Strona 1 z 18612345...102030...Ostatnia »

Facebook