Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sołectwo Witkowice

S o ł e c t w o    W i t k o w i c e

S o ł t y s

Imię i nazwisko:

Marian Zaręba

Adres zamieszkania:

ul. Starowiejska 6 

Witkowice, 32-650 Kęty

Tel.: 502-495-697

Siedziba sołtysa:

Remiza OSP 

ul. Dworska 1

Witkowice, 32-650 Kęty

Tel.: (33) 848 50 91

Dyżur sołtysa:

Druga niedziela miesiąca od godz. 1100 do godz. 1200

 

Rada Sołecka:

1. Szymon Grocholski

2.Wojciech Frysztacki

3.Lucyna Mydlarz

4.Władysław Surma

5.Kazimierz Migdałek

6.Władysława Zaręba

Komisja Rewizyjna:

1. Anna Kijas

2.Teresa Wilk

3.Krystyna Niedziela

 

Statut Sołectwa Witkowice – [PDF – 76,09 kb]

 

Film zrealizowany przez dzieci oraz młodzież z ZSP w Witkowicach w trakcie warsztatów medialnych,
które prowadziła telewizja TVK HD.

 

 

 

Mapa Sołectwa Witkowice:

talblica_witkowice-138x138-interent

Facebook