Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Opublikowano 29 lipca 2022

Syreny na znak pamięci

W poniedziałek 1 sierpnia cała Polska wspominać będzie Bohaterów Powstania Warszawskiego. W ramach obchodów 78. rocznicy wybuchu tego patriotycznego zrywu, który stanowił największą operację militarną Armii Krajowej wymierzoną przeciwko niemieckiemu okupantowi, o 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy. Usłyszymy wówczas ciągły dźwięk syreny, który zwyczajowo trwa – w zależności od miejsca – minutę lub trzy. czytaj więcej

Opublikowano 25 lipca 2022

Niebawem rozpocznie się remont ul. Dębowej w Witkowicach

19 lipca 2022 r. Gmina Kęty podpisała umowę, w ramach której przeprowadzone zostaną prace obejmujące aż osiem gminnych traktów. Inwestycja pochłonie 1.888.002,20 złotych brutto, a realizacją zajmie się Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic.

W ramach zadania wykonane zostaną:

Remont ul. Żwirki i Wigury w Kętach na odcinku od torów kolejowych do ul. Wyspiańskiego.

Remont ul. Krótkiej w Kętach o długości 260 mb.

Remont ul. Spacerowej w Bielanach o długości 201 mb.

Remont ul. Batorego w Nowej Wsi o długości 128 mb.

Remont ul. Dębowej w Witkowicach o długości 540 mb.

Remont ul. Dębina w Bulowicach o długości 312 mb.

Remont odwodnienia przy ul. Olszyny w Bulowicach.

Remont przepustu przy ul. Akacjowej w Łękach.

Zakończenie prac nastąpi do 80 dni od podpisania umowy.

czytaj więcej

Opublikowano 8 lipca 2022

Właścicielu – prawidłowe oznakowanie posesji to twój obowiązek!

Straż Miejska w Kętach prowadzi kontrolę wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Kęty pod kątem ich prawidłowego oznakowania.

– Przypominamy, że oznakowanie posesji to obowiązek każdego właściciela. Jeśli mieszkańcy nie chcą narazić się na mandat, radzimy jak najszybciej umieścić tabliczkę z numerem na budynku – informuje Artur Suski z kęckiej Straży Miejskiej.

Strażnicy Miejscy sprawdzają każdą nieruchomość. Jeżeli stwierdzą brak tabliczki, osoby odpowiedzialne za prawidłowe oznakowanie posesji w pierwszej kolejności dostaną pouczenie i termin na usunięcie tych braków. Następnie, po ustalonym terminie, dokonana zostanie ponowna kontrola i w stosunku do osób, które w dalszym ciągu nie usunęły nieprawidłowości zastosowane będzie postępowanie mandatowe (już bez pouczeń). czytaj więcej

Opublikowano 8 lipca 2022

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. czytaj więcej

Facebook