Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH – SEKCJA WITKOWICE

Sekcję Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na terenie sołectwa Witkowice utworzono w 1991 r.

Oddział kęcki, w którego skład wchodzi Sekcja Witkowice, powstał po II wojnie światowej w 1949 r. W październiku 2019 r. obchodził on 70-lecie istnienia na terenie gminy Kęty.

Pierwszym prezesem Sekcji Witkowice został kol. Ignacy Klęczar. W roku założenia liczba członków lotujących (biorących udział w lotach gołębi) przekraczała 30 osób.

Obecny skład Zarządu Sekcji Witkowice w kadencji 2019 – 2022:

kol. Jacek Durańczyk – prezes

kol. Mateusz Bogunia – sekretarz

kol. Wojtek Kawczak – skarbnik

Członkowie Sekcji Witkowice systematycznie uczestniczą w Okręgowych i Ogólnopolskich Wystawach Gołębi Pocztowych. Co roku w każdą pierwszą niedzielę października udają się na pielgrzymkę na Górę Świętej Anny.

Obecnie sekcja liczy 18 członków. Loty gołębi odbywają się każdego roku od wiosny do jesieni.

Siedziba Sekcji Witkowice Polskiego Związku Gołębi Pocztowych mieści się w budynku Dworku w Witkowicach.

Facebook