Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Opublikowano 12 marca 2021

Dzień Sołtysa w Gminie Kęty

11 marca przypada Dzień Sołtysa. To coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi.

Z tej okazji burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przy kawie i słodkim poczęstunku w imieniu samorządu Gminy Kęty złożył wszystkim Sołtysom z naszej gminy serdeczne podziękowania za ich ciężką, pełną zaangażowania pracę dla lokalnej społeczności oraz życzył wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji dalszych planów i zamierzeń na rzecz sołectw, pozytywnej energii i satysfakcji z pełnienia funkcji społecznej. czytaj więcej

Opublikowano 11 marca 2021

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa,
naszemu Sołtysowi Marianowi Zarębie

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności,
zadowolenia z wykonywanych obowiązków
i wytrwałości w realizacji planów w pracy społecznej
na rzecz sołectwa Witkowice.

Mieszkańcy Witkowic

Opublikowano 10 marca 2021

Właścicielu czworonoga – pamiętaj o swoich obowiązkach!

W ostatnim czasie coraz częściej otrzymujemy informacje o biegających samopas psach, szczególnie na terenie sołectw naszej gminy. Być może jest to związane z coraz dłuższym dniem, przyjemniejszą aurą na zewnątrz i zbliżającą się wielkimi krokami wiosną. Fakt ten nie może jednak stanowić usprawiedliwienia dla opiekunów zwierząt, na których ciążą obowiązki związane z posiadaniem czworonogów. czytaj więcej

Opublikowano 10 marca 2021

Praca w Świetlicach Młodzieżowych: w Malcu i Witkowicach

Urząd Gminy Kęty zachęca do zgłaszania się osób zainteresowanych podjęciem pracy w Świetlicy Młodzieżowej w Malcu i Świetlicy Młodzieżowej w Witkowicach. Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej kęckiego magistratu, praca ma charakter opiekuńczo-wychowawczy, polegający na organizowaniu i prowadzeniu zajęć w ww. placówkach.

Do obowiązków opiekuna każdej ze Świetlic należeć będzie m.in. zapewnienie należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych, rozwijanie kontaktów z rówieśnikami, tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci czy rozwijanie zainteresowań podopiecznych. czytaj więcej

Opublikowano 8 marca 2021

Życzenia na Dzień Kobiet od Sołtysa

Bukiet najpiękniejszych życzeń
dla wszystkich Kobiet – mieszkanek Witkowic
składa Sołtys Marian Zaręba i dedykuje piękną piosenkę.

Facebook