Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Opublikowano 20 września 2021

Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich do sanktuarium w Rychwałdzie 2021

18 września członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu diecezji bielsko-żywieckiej udali się w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, aby zawierzyć siebie, swoich najbliższych oraz swoje „małe Ojczyzny” pod opiekę Pani Ziemi Żywieckiej. Wśród pielgrzymów nie zabrakło naszego KGW z Witkowic. czytaj więcej

Opublikowano 10 września 2021

Nowe ławki przy Leśnej Kapliczce

4 września br. przy Leśnej Kapliczce zamontowane zostały kolejne ławki.

Zakup potrzebnych materiałów sfinansował radny powiatowy Dariusz Gawęda i sołtys Witkowic Marian Zaręba. Wykonania i montażu podjęli się: Mateusz Zmilczak, Kazimierz Lisicki i Paweł Sztafiński.

Sołtys Witkowic składa serdeczne podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie i troskę o Leśną Kapliczkę oraz jej otoczenie wszystkim tym, którym dobro tego miejsca leży szczególnie na sercu. czytaj więcej

Opublikowano 9 września 2021

Dożynki w Witkowicach 2021

To piękne staropolskie święto, które jest ukoronowaniem całorocznej pracy rolników i największą uroczystością obchodzoną w sierpniu we wszystkich wsiach, kolejny już raz, z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, miało zupełnie inny charakter niż w latach wcześniejszych. Zrezygnowano z organizacji hucznych imprez dożynkowych, a w wielu miejscach mieszkańcy dziękowali za tegoroczne plony uczestnicząc jedynie w Mszach Świętych dziękczynnych.

Na bardziej uroczysty charakter obchodów zdecydowało się m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach. 29 sierpnia, po Mszy Świętej odbył się tradycyjny obrzęd dzielenia się chlebem oraz występy artystyczne. czytaj więcej

Opublikowano 1 września 2021

Najlepsi z najlepszych uczniów w Gminie Kęty nagrodzeni

31 sierpnia 2021 r. w auli Miejsca Aktywności Mieszkańców w kamienicy przy Rynek 13 w Kętach najzdolniejsi uczniowie szkolnych placówek Gminy Kęty otrzymali wyjątkowe wyróżnienia.

Nagrodą za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021 były specjalne nagrody pieniężne w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Kęty. czytaj więcej

Opublikowano 1 września 2021

Gratulacje, podziękowania i awanse zawodowe. Nauczyciele złożyli ślubowanie

To był bardzo ważny dla nauczycieli i samorządu Gminy Kęty dzień. 31 sierpnia, w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ośmiu nauczycieli gminnych placówek oświatowych złożyło ślubowanie nadania stopnia Awansu Zawodowego na Nauczyciela Mianowanego i otrzymało akty nadania stopnia awansu. Wśród nich – dwoje z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach.
czytaj więcej

Opublikowano 24 sierpnia 2021

Na tę inwestycję mieszkańcy Witkowic czekali od lat

W marcu przyszłego roku zakończy się przebudowa ponad 850-metrowego odcinka drogi powiatowej ul. Beskidzka w Witkowicach. Inwestycja pochłonie przeszło 3,2 mln zł i jest finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty.

To kluczowe przedsięwzięcie dla mieszkańców Witkowic – ul. Beskidzka jest bowiem główną arterią komunikacyjną, która stanowi dojście do najważniejszych miejsc w sołectwie, jak szkoła, przedszkole, kościół czy stadion. Pierwszy etap remontu zakończył się tu w sierpniu 2016 r.

Umowę na modernizację traktu na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do granic Witowic z Gminą Osiek podpisano 17 sierpnia. 23 sierpnia nastąpiło przekazanie placu budowy. Gminę Kęty reprezentował wiceburmistrz Marcin Śliwa. Obecni byli także radni powiatowi Dariusz Gawęda i Józef Szafran.

czytaj więcej

Opublikowano 23 sierpnia 2021

Dożynki Wiejskie 2021 – program obchodów

W najbliższą niedzielę, 29 sierpnia, Dożynki Wiejskie w Witkowicach.
 
🌾 Program obchodów Święta Plonów:
 
15:15 – przemarsz korowodu dożynkowego sprzed Domu Strażaka do kościoła.
 
15:30 – Msza Święta Dziękczynna, poświęcenie wieńca i chleba.
 
16:30 – przemarsz korowodu dożynkowego przed remizę OSP, przywitanie gości, otwarcie dożynek.
 
🌾 Występy:
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Witkowice
Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach

Koła Gospodyń Wiejskich w Witkowicach czytaj więcej

Facebook