Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“Rodzina 500+” – złóż wniosek

Już 1 kwietnia wystartuje Program “Rodzina 500+”. Po starcie programu będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500 zł netto miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na miesiąc lub 1200 zł netto na miesiąc (w przypadku rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, tzn. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Od 22 marca 2016r druki wniosków dostępne są już na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kęty (Rynek 7) oraz w Wydziale Świadczeń Urzędu Gminy Kęty przy ul. Sobieskiego 19.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia będą przyjmowane w następujących formach:

papierowej

– w gminie (urząd miasta / gminy, ośrodek pomocy społecznej),

wysyłając pocztą elektroniczną (przez Internet)

– poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

– poprzez Portal Emp@tia,

– za pośrednictwem ePUAP,

– za pośrednictwem wybranych systemów bankowości elektronicznej.

WAŻNE!!!
W przypadku złożenia wniosku w ciągu pierwszych trzech miesięcy tj. między 1 kwietnia 2016 r. a 30 czerwca 2016 r. świadczenie wychowawcze na dziecko zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Do programu 500+ będzie można przystąpić w każdej chwili, ale wnioski złożone po 1 lipca 2016 r. będą dawały prawo do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Wnioskodawcy ubiegający się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zobowiązani są dołączyć do wniosku oświadczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz.U z 2016r. poz.214).

 

Więcej informacji: http://www.program500plus.pl/news-bezplatny-wniosek-o-500-zl-na-dziecko,15.html

Załącznik: Wniosek o świadczenie do Programu Rodzina 500 plus

Źródło: http://www.program500plus.pl/

Opublikowano 29 marca 2016

Facebook