Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bez kategorii


19 sierpnia 2016

Zaproszenie na Dożynki Wiejskie

1 (1)Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Witkowic i okolicznych miejscowości na Dożynki Wiejskie, które odbędą się w dniu 21 sierpnia 2016r.

Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 15.00., na której zostanie poświęcony wieniec dożynkowy, chleby oraz ufundowany przez Kółko Rolnicze w Witkowicach sztandar rolniczy. czytaj więcej

29 marca 2016

“Rodzina 500+” – złóż wniosek

Już 1 kwietnia wystartuje Program “Rodzina 500+”. Po starcie programu będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500 zł netto miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na miesiąc lub 1200 zł netto na miesiąc (w przypadku rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, tzn. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko. czytaj więcej

Facebook