Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LGD „Dolina Soły” zaprasza na seminarium “Start Gospodyń Wiejskich”

Województwo Małopolskie, we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania oraz Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego, rozpoczęło realizację projektu skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Małopolski.

Jego pierwszym etapem są seminaria powiatowe poświęcone m.in. możliwym formom wsparcia dla KGW (wsparcie doradcze, finansowe, organizacyjne).

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” serdecznie zaprasza koła gospodyń oraz zespoły śpiewacze z terenu Gminy Kęty na Seminarium powiatowe, dotyczące organizacji i wsparcia finansowego stowarzyszeń kobiet wiejskich – „Start Gospodyń Wiejskich”, które odbędzie się 23 lipca godz 9:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury – OCK (sala konferencyjna na parterze). Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia stowarzyszenia, jako narzędzia umożliwiającego korzystanie ze środków publicznych. W ślad za rejestracją (założeniem) stowarzyszenia zostaną uruchomione środki finansowe (tzw. małe granty) z budżetu Województwa Małopolskiego dla nowopowstałych stowarzyszeń.

Informacji na temat spotkania udzielają pracownice Lokalnej Grupy Działania “Dolina Soły” – tel.33/843 60 28.

Autor: Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
Źródło: UG Kęty
Opublikowano 11 lipca 2014

Facebook