Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach – podziękowania

Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach dziękuje miłym gościom za udział w Dożynkach oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tegorocznego Święta Plonów za pomoc i współpracę.

Szczególne podziękowania skierowane są do:

OSP z Witkowic
Koła Pszczelarzy z Kęt
Kółka Rolniczego z Witkowic
oraz witkowickiej młodzieży.
 

Uroczystości nie odbyłyby się bez wspaniałych sponsorów. Tegorocznymi darczyńcami są:

Tadeusz Wróbel – „AUTOKONTENER’
Władysław Fik i Eugeniusz Zawadzki – „WITMET”
Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa “SKIBA” w Kętach
Rada Sołecka w Witkowicach
Kółko Rolnicze w Witkowicach
OSP w Witkowicach
Spółdzielnia Produkcji i Usług „Kęt-Rol” w Kętach
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kętach
Tomasz Jurzak – „WIL-DROB”
Grzegorz Mendyk i Rafał Mendyk – Gospodarze tegorocznych Dożynek
Maria i Stanisław Ziębińscy – „ICE MASTRY”
PSB „Gabryś – Sikora”
Adam Klęczar – „AKSAM”
Marianna i Stanisław Drabek
Stowarzyszenie Górników i Emerytów Górniczych w Witkowicach
Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ WITKOWICE”
Agnieszka i Dariusz Gawęda
Małgorzata i Krzysztof Bałamucki
Małgorzata i Krzysztof Kasperek
Krystyna i Ryszard Baścik
Zbigniew Jordanek
Krystyna i Kazimierz Niedziela
KGW w Bulowicach
Joanna i Mariusz Pęcek
Aneta i Bartłomiej Caboń
Bronisława i Marian Caboń
Marian Stawowczyk
Józef Klęczar
Beata Capanda
 

Obchody Święta Plonów uświetniły sztandary:

OSP z Witkowic
Koła Pszczelarzy z Kęt
Stowarzyszenia Górników i Emerytów Górniczych z Witkowic
ZS-P z Witkowic
oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Witkowic.
 

Na temat tegorocznych Dożynek przeczytają Państwo tutaj

Autor: KGW Witkowice
Oprac: Kamilla Frysztacka
Opublikowano 27 sierpnia 2014

Facebook