Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ŻYCIOWA NAUKA MŁODEGO BUKA – zachęcamy do udziału w wyjątkowym konkursie!

Dom Kultury w Kętach zaprasza do udziału w kolejnym konkursie plastycznym.

– Konkurs jest wyjątkowy, ponieważ przy Domu Kultury pojawi się… buk! Postanowiliśmy to uczcić i poprosić Was, abyście stworzyli dla nas krótką historię (obrazek, komiks – macie pełną dowolność). Najważniejsze są dla nas: ekologiczne przesłanie i IMIĘ! Na zgłoszenia czekamy do 2 grudnia 2020! – zachęcają organizatorzy.

Celami konkursu są: pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i zachowań pro-ekologicznych oraz wrażliwości na ochronę środowiska, rozwijanie zdolności manualnych, – inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, wybór imienia dla nowego buka DK, wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

Przedmiotem konkursu jest PŁASKA praca plastyczna związana z tematem przewodnim konkursu – ekologicznym przesłaniem młodego buka. Dodatkowo praca ma zawierać imię naszego nowego drzewa. Technika wykonania dowolna. Format pracy max. A3. Konkurs skierowany jest do dzieci do 13 roku życia.

Uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej. WYRAŹNE (max. 3) zdjęcia pracy konkursowej wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (w jednej wiadomości) należy przesłać na adres poczta@domkultury.kety.pl do dnia 2 grudnia 2020 roku do godz. 23:59. Prace po tym terminie, bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane. Niewyraźne fotografie pracy również uniemożliwią ocenę.

Karta zgłoszeniowa dostępna będzie na stronie www.domkultury.kety.pl, a także w oznaczonym pojemniku przed budynkiem oraz poniżej w załączniku. Karta zgłoszeniowa może zostać wysłana w postaci skanu lub zdjęcia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2020 roku na stronie internetowej www.domkultury.kety.pl w zakładce aktualności oraz na Facebook’u Domu Kultury w Kętach, a laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste sadzenie i dekorację drzewa.

Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Pani Marta Szymla dostępna pod numerem telefonu 33 844 86 76, e-mail: marta.szymla@domkultury.kety.pl.

Opublikowano 28 listopada 2020

Facebook