Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Znaki ŚDM zagościły w Kętach

Mszę Świętą w kościele NSPJ w Kętach z udziałem Znaków ŚDM poprzedziło uroczyste ich powitanie przez biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera, księży z dekanatów kęckiego i międzybrodzkiego, licznie zgromadzonej młodzieży i rzeszy wiernych.

Krzyż oraz ikona Matki Bożej, które swą dwutygodniową wędrówkę po naszej diecezji rozpoczęły 28 lutego w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, 9 marca przyjechały do Kęt z parafii św. Stanisława BM z Andrychowa. Do 14 marca krzyż oraz ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani” odwiedzą co najmniej 38 miejscowości, 42 kościoły oraz 8 szkół na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

DSC_0003 DSC_0031 DSC_0040 DSC_0055 DSC_0066
Po uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył bp Piotr Greger, odśpiewano oficjalny Hymn ŚDM Kraków 2016.

Dwutygodniowa peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży w diecezji bielsko-żywieckiej to kolejny etap przygotowania duchowego do spotkania z papieżem Franciszkiem i młodzieżą całego świata w lipcu 2016 roku w Krakowie.

DSC_0098DSC_0139DSC_0248DSC_0267DSC_0317DSC_0419

W Drodze Krzyżowej, która rozpoczęła się w kościele NSPJ, krzyż i ikonę nieśli kolejno przedstawiciele młodzieży parafii dekanatu kęckiego i międzybrodzkiego. Czytali oni również rozważania kolejnych stacji Misterium.

DSC_0464 DSC_0470 DSC_0483 DSC_0484 DSC_0493 DSC_0552

Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”- to napis, który widnieje na Krzyżu ŚDM. Słowa te wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży 22 kwietnia 1984 roku.

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, Polska młodzież odebrała krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Od tego czasu krzyż perygrynuje po wszystkich diecezjach polskich i krajach Europy środkowo – wschodniej.

Na kęckim rynku wierni odśpiewali Apel Jasnogórski, nastąpiło uroczyste błogosławieństwo po którym przeniesiono krzyż i ikonę do klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek, gdzie odbyło się nocne czuwanie.

DSC_0572 DSC_0575 DSC_0584 DSC_0585 DSC_0590 DSC_0612 DSC_0629 DSC_0644 DSC_0649

Znaki ŚDM zagościły następnie w klasztorze Sióstr Klarysek, z którego po porannej Mszy Świętej wróciły do kościoła NSPJ.

Wtorkowe nabożeństwa i czuwania przy Znakach ŚDM zakończyła pożegnalna Msza Święta.  Wieczorem krzyż i ikona przewiezione zostały do parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Więcej zdjęć tutaj.

 

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 11 marca 2015

Facebook