Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Znajdujesz się w sytuacji kryzysowej? Weź udział w programie wsparcia

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz policjanci zachęcają osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych do wzięcia udziału w programie wsparcia.

Projekt pod  nazwą „Pokonajmy kryzys” jest realizowany na terenie powiatu oświęcimskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Program skierowany jest do osób oraz rodzin dotkniętych różnymi problemami i sytuacjami kryzysowymi, związanymi m.in. z: ofiarami przemocy domowej; rodzinami, w których występują konflikty małżeńskie lub partnerskie; osobami, u których występuje przeciążenie psychiczne i przewlekły stres; ofiarami wypadków drogowych czy losowych; osobami z trudnościami wychowawczymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Program wsparcia pn. „Pokonajmy kryzys” obejmuje:

– Działania interwencyjne na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą domową, m. in.:  przez terapię dla matek, terapię dla dzieci, zajęcia z samoobrony, grupę wsparcia prowadzoną przez psychologa, indywidualne poradnictwo wychowawcze, indywidualne poradnictwo psychologiczne.

– Działania z zakresu profilaktyki dla małżeństw: przez indywidualne poradnictwo psychologiczne, terapię małżeńską, mediacje rodzinne, warsztaty wyjazdowe o tematyce edukacyjnej.

– Działania wspierające dla osób z przeciążeniem psychicznym i przewlekłym stresem najczęściej w rodzinach osób chorych przewlekle: poprzez wsparcie asystenta rodziny, wirtualną grupę wsparcia dla rodzin osób chorujących na nowotwór, indywidualne poradnictwo psychologiczne w miejscu zamieszkania, wirtualną grupę wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie.

– Działania na rzecz osób, które doznały różnego rodzaju wypadków losowych, a także mających trudności wychowawcze polegające na indywidualnym poradnictwie psychologicznym realizowanym w miejscu zamieszkania, a także indywidualnym poradnictwie pedagogicznym realizowanym w miejscu zamieszkania.

Jeśli chcesz otrzymać fachowe wsparcie i pomoc w ramach w/w projektu, skontaktuj się najpierw telefonicznie z pracownikami biura projektu „Pokonajmy kryzys” pod numer telefonu: 33 843 70 58 lub wyślij wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: pcpr.pk@gmail.com. Następnie pracownik umówi Cię na spotkanie ze specjalistą, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Biuro projektu czynne w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorek od 7:00 do 16:00, w piątek od 7:00 do 14:00.

„Pokonajmy kryzys” –  razem …

Policjanci oraz pracownicy oświęcimskiego Centrum Pomocy Rodzinie apelują, aby osoby borykające się z różnymi trudnymi życiowymi sytuacjami nie pozostawały z problemem same. Pomocą służy wiele instytucji, należy tylko zwrócić się do odpowiednich osób. Czasem  krótka lecz motywująca rozmowa może dać siłę do działania, które pozytywnie wpłynie na całe życie.

Opublikowano 4 marca 2021

Facebook