Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uwaga. Zmiana numerów telefonów do jednostek Policji w całym kraju

Od 24 lutego 2020 r. zmieniły się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego należy wybrać wyróżnik MSWiA – 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest sześciomiesięczny okres, podczas którego równolegle będą również funkcjonowały również dotychczas używane numery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróżnika jest kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji. Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):
KNA = AB SP xxx xx
47 SP xxx xx

Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Coutry Code dla Polski +48):
CC AB SP xxx xx
+48 47 SP xxx xx

Nazwa obszaru strefy numeracyjnej

 1. Mazowiecki – 70
  2. Podlaski – 71
  3. Warszawski – 72
  4. warmińsko-mazurski – 73
  5. Pomorski – 74
  6. kujawsko-pomorski – 75
  7. Wielkopolski – 77
  8. Zachodniopomorski – 78
  9. Lubuski – 79
  10. Świętokrzyski – 80
  11. Lubelski – 81
  12. Podkarpacki – 82
  13. Małopolski – 83
  14. Łódzki – 84
  15. Śląski – 85
  16. Opolski – 86
  17. Dolnośląski – 87

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji.

Z uwagi na skalę wdrożenia oraz konieczność sukcesywnego wygaszania obowiązujących umów z operatorami sieci publicznych, jak również znaczenie dla funkcjonowania dla jednostek Policji planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

 

Opublikowano 5 marca 2020

Facebook