Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zebranie Wiejskie w Witkowicach

Na podstawie §7 i 7a Statutu Sołectwa Witkowice
Sołtys Marian Zaręba zwołuje
na dzień 8 maja (niedziela) 2016r. o godz. 11.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

ZEBRANIE  WIEJSKIE

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2.Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 r.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2015 r.
10.Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2015 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2016 roku.
11.Dyskusja.
12.Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2016 r.
13.Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
14.Sprawy bieżące i informacje.
15.Przyjęcie protokołów z poprzednich Zebrań tj. z dnia 12 września 2015 roku oraz z dnia 26 września 2015 roku.
16.Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 50 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.30. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 25 osób uprawnionych do głosowania.

 

Sołtys
Marian Zaręba

Opublikowano 6 maja 2016

Facebook