Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zebranie Wiejskie w Witkowicach już w najbliższą niedzielę!

Sołtys Witkowic Marian Zaręba wraz z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców Witkowic na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w niedzielę, 14 maja, o godz. 11:15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Podczas spotkania zaprezentowane zostanie m.in. sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016 oraz plany na rok bieżący. Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przedstawi prezentację multimedialną, zawierającą podsumowanie przeprowadzonych działań w roku 2016 oraz planowane inwestycje na rok 2017. Odpowie również na pytania mieszkańców.

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r.
 6. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.
 8. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. 9. Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2016 r.
 10. 10. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2016 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2017 roku.
 11. 11. Dyskusja.
 12. 12. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2017 r.
 13. 13. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
 14. 14. Sprawy bieżące i informacje.
 15. 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 16. 16. Zakończenie Zebrania.  

 

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 50 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.45. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 25 osób uprawnionych do głosowania.

 

Opublikowano 12 maja 2017

Facebook