Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zebranie wiejskie w Witkowicach

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa
Sołtys Marian Zaręba
zwołuje

na dzień 7 września (sobota) 2019r. o godz. 11.00
w budynku ZSP Witkowice

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. 2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  3. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. 5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2020.
  6. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  7. 7. Zakończenie Zebrania.

 

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 50 osób, zebranie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 11.30.

W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 25 osób.

Witkowice, dnia 20 sierpnia 2019 r.

Sołtys Marian Zaręba

Opublikowano 21 sierpnia 2019

Facebook