Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zebrania w ramach Funduszu Sołeckiego

Informacja o terminach zebrań w Gminie Kęty w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szanowni Państwo,

Burmistrz Tomasz Bąk uprzejmie informuje, że dzięki uchwale Rady Miejskiej z dnia 28.03.2014 r.

http://prawomiejscowe.pl/institution/17870/legalact/159435/17870/htmlpreview

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku można będzie wykonać w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji uchwalać będzie zebranie wiejskie. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnienie.

Poniżej podajemy do Państwa informacji terminy zebrań w ramach Funduszu Sołeckiego, na które serdecznie zapraszamy:

 

beznazwyf

Autor: UG

Opublikowano 12 września 2014

Facebook