Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zaproszenie na spotkania subregionalne z sołtysami i członkami KGW z Małopolski

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie po raz kolejny organizuje cykl spotkań subregionalnych, które odbędą się 15 czerwca w Zakopanem, 29 czerwca w Gdowie oraz 6 lipca w Limanowej.

Spotkania adresowane są do lokalnych liderów, w tym szczególnie Sołtysów oraz Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich.

Udział w wybranym spotkaniu wymaga zgłoszenia. Adres e-mail do przesłania zgłoszenia: klis@wup-krakow.pl, telefon: 12 619 84 55. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach  jest nieodpłatny.

Opublikowano 10 czerwca 2019

Facebook