Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zaproszenie na Jasełka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach zaprasza wszystkich mieszkańców na PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE, które odbędzie się

6 stycznia 2015 roku o godz. 16.00 w sali gimnastycznej budynku ZS-P w Witkowicach.

jaselka2014 Wtkowice PLAKAT

Jasełka kojarzone są z przedstawieniami (głównie w wykonaniu młodzieży w wieku szkolnym) obrazującymi narodziny Chrystusa oraz odwiedziny miejscowych pastuszków. Nazwa tych przedstawień wywodzi się ze staropolskiego słowa „jasła”, które oznaczało żłób.

Jasełka to tak naprawdę wszelkie widowiska, które obrazują narodzenie Jezusa w Betlejem, w tym również słynne w naszym kraju szopki bożonarodzeniowe.

2 3 4

Pomysłodawcą tradycji był św. Franciszek z Asyżu. W 1223 roku urządził on pierwsze przedstawienie, które wystawiono w grocie, wśród pól i lasów.

W miejsce wydarzenia przeniesiono figurkę Dzieciątka i umieszczono ją na sianku w żłobie, wokół którego znajdował się prawdziwy osioł oraz wół.

Św. Franciszek opowiadał odwiedzającym o narodzeniu Chrystusa, zaś bracia zakonni, wraz z ludem, śpiewali pobożne pieśni. Tak rozpoczęła się świąteczna tradycja jasełek.

5 6 7

Pomysł widowiska, dzięki zakonom Franciszkanów i Bernardynów, rozprzestrzenił się na cały świat. W Polsce wystawiano je początkowo głównie w kościołach, później zdecydowano się na ich prezentowanie na wolnym powietrzu.

Z biegiem lat zaczęto wprowadzać również inne zmiany w strukturze przedstawienia – drewniane figurki zostały wyparte przez żywych aktorów; przy stajence, oprócz Jezusa, Marii i Józefa, zaczęły pojawiać się inne postacie biblijne: pasterze, król Herod oraz Trzej Królowie. W naszym kraju jasełka stały się popularne w XVII i XVIII w.

W polskich szopkach ważną rolę odgrywali pasterze, którzy składali Jezusowi dary oraz śpiewali pieśni. Przy okazji wystawiania szopek powstało wiele regionalnych piosenek i kolęd.

8 10 12

Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe, są w większości anonimowe. Przerabiano je wielokrotnie, między innymi ze względu na fakt, że zawierały wątki odwołujące się do aktualnych wydarzeń.

Oprac. Kamilla Frysztacka/foto: Jasełka 2014r.

Opublikowano 3 stycznia 2015

Facebook