Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zakończyły się prace związane z renowacją rowów przydrożnych

22 grudnia br. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Renowacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Kęty”, obejmujące prace modernizacyjne w Kętach oraz w sołectwach: Bulowice, Łęki i Witkowice.

 

W ramach zadania wykonano:

Witkowice – ul. Granica
– Oczyszczenie na długości 200 m rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp

Witkowice – ul. Beskidzka (boczna)
– Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp – 50,0 m
– Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych fi 40 cm – 18,0 m
– Wykonanie ubezpieczenia skarpy płytami ażurowymi typu “Krata” 90x60x10 cm – 36,0 m2
– Wykonanie przepustu z rur betonowych fi 40 cm – 2,00 m
– Wykonanie ścianki czołowej na wlocie przepustu – 4,80 m3
– Zabudowa odwodnienia liniowego z polimerobetonu – 9,00 m

Witkowice – ul. Kanada (boczna)
– Korytowanie pobocza na głębokość 20 cm – 8,0 m2
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm – 8,0 m2
– Nawierzchnia z kamienia tłuczonego, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm – 8,00 m2

Kęty – ul. Stefana Żeromskiego
– Mechaniczne odmulenie rowu przydrożnego – 1500,0 m
– Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, fi 40 cm – 12,0 m
– Wykonanie ubezpieczenia wlotu przepustu płytami ażurowymi typu “Krata” 90x60x10 cm – 1,62 m2

Bulowice – ul. Kwiatowa
– Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – 32,0 m
– Ułożenie korytek betonowych 50x50x23cm na podbudowie – 170,0 m
– Wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu “Krata” 60x40x0,8 cm – 136,0 m2
– Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, rura SN8 fi 40 cm – 23,0 m
– Wykonanie ścianek czołowych betonowych dla przepustów – 5,0 kpl.
– Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym z zagęszczeniem – 124,0 m2

Bulowice – ul. Stara Droga (boczna)
– Zabudowa studzienki ściekowej z wlotem ulicznym – 1,0 szt.
– Wykonanie rurociągu, rura fi 20cm, PP-SN8 – 3,0 m
– Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną 200 g/m2 – 110,0 m2
– Ułożenie rury drenarskiej karbowanej PVC fi 10 cm na podsypce piaskowej 10 cm – 50,0 m
– Wykonanie drenażu z kamienia łamanego o łącznej grubości warstwy do 50 cm – 6,0 m3
– Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm – 25,0 m2

Łęki – ul. Zaolszynie
– Wykonanie wykopu wzdłuż drogi – 7,20 m3
– Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną 200 g/m2 – 90,0 m2
– Ułożenie rury drenarskiej karbowanej PVC fi 10 cm na podsypce piaskowej 10 cm – 60,0 m
– Wykonanie drenażu kamiennego o łącznej grubości warstwy do 50 cm – 7,20 m3
– Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym – 30,0 m2

Łęki – ul. Parkowa
– Ułożenie ścieku z kostki betonowej 20x10x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 8,0 m2
– Regulacja pionowa studzienki ściekowej – 1 szt.
– Ścięcie wzdłuż drogi zawyżonego pobocza – 112,0 m2
– Wykonanie w chodniku odwodnienia liniowego z polimerobetonu – 1,5 m

Łączny koszt prac to 109.701,55 zł brutto.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych Marcin Michalak z Mucharza.

źródło: Info Kęty

Opublikowano 28 grudnia 2020

Facebook