Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zakończyła się analiza zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

g5048dZakończyła się analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, dokonana przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty, zgodnie z §5 Zarządzenia Nr 122/2016/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Wyniki analizy poniżej w załączniku.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty w najbliższym czasie obradował będzie Gminny Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego, którego rolą jest sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu w ramach BO, oraz, który podejmie uchwały w sprawie poddawania, bądź nie poddawania propozycji zadań pod głosowanie mieszkańców.
Załącznik: Tabela zadań w ramach BO

 

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 8 września 2016

Facebook