Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zajaśniało na Widokowej

1Oczekiwane przez lata latarnie uliczne oświetlają już ul. Widokową w Witkowicach. Zbudowano również 250 m linii oświetlenia wraz z montażem opraw oświetleniowych oraz wymieniono jeden słup.

Kolejny projekt techniczny podpisany przez Urząd Gminy dotyczy ul. Kanada w Witkowicach.
Będzie to budowa 110 mb linii oświetlenia ulicznego przyłączonej do istniejącej sieci w ciągu ulicy. Projekt będzie zawierał zabudowę 1 lub 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

o15058d 1 o15055d
Źródło/foto: UG Kęty

Opublikowano 3 lipca 2016

Facebook