Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

X Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych oraz XV-lecie Towarzystwa Przyjaciół Porąbki

Październikowe sobotnie przedpołudnie. Przed Domem Kultury w Porąbce zatrzymują się przechodnie zmierzający na targ lub wracający z zakupami i słuchają grającej porąbskiej orkiestry.

Piękna muzyka witała gości zaproszonych na X Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych powiatu bielskiego.

DSCF0018 DSCF0024 DSCF0030

Na zjazd przybyli przedstawiciele kilkudziesięciu towarzystw z całego powiatu, przedstawiciele władz powiatu, gminy, pani poseł Grażyna Staniszewska z Towarzystwa Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskidzia, dyrektor wydziału promocji powiatu bielskiego pan Bogdan Kocurek, redaktor naczelna miesięcznika „Mój powiat” pani Alina Macher, przewodniczący Rady Powiatu bielskiego pan St. Migdal, przewodniczący Rady Gminy Porąbka pan Gałuszka, przedstawiciele młodzieży z gimnazjum w Bujakowie. Nie zabrakło towarzystw i organizacji działających w naszej Gminie.

DSCF0032 DSCF0031 DSCF0016
Hasłem przewodnim zjazdu były słowa: „Społecznicy dumą ziemi bielskiej”. To rocznicowe spotkanie składało się z trzech głównych części: życzeń z okazji jubileuszu 100-lecia księdza prałata Józefa Strączka – gościa honorowego zjazdu i sympatyka TPP, którego drugą książkę wydaje Towarzystwo, obchodów 15-lecia powstania TPP oraz wystąpień zjazdowych.

Obradom towarzyszyła wystawa prac Twórców Regionalnych gminy Porąbka. Foldery związane z wystawą można otrzymać w Izbie Regionalnej w DK w Porąbce.

DSCF0002 DSCF0003 DSCF0007
Początek zjazdu uświetnił występ orkiestry. Konferansjerami byli państwo Anna i Rafał Główka. W imieniu uczestników zjazdu życzenia Księdzu Prałatowi złożyli przedstawiciele pierwszej parafii Księdza Jubilata z Wilkowic Bystrej. Wręczono mu również bukiet 100 różnokolorowych jak życie róż i rzeźbę przedstawiającą Księdza Seniora.

DSCF0055 DSCF0050 DSCF0077

Wykłady pani Ewy Cudzich nt. sposobów finansowania działalności towarzystw, prezentację działalności LGD Ziemia Bielska przedstawioną przez pana Sordyla, członka zarządu, wystąpienie pana starosty A.Płonki, pana wójta Czesława Bułki oraz prezesa TPP pana Jana Kosa przeplatane były występami.

DSCF0079 DSCF0078 DSCF0042

Chór Zasolnica zaprezentował cztery utwory. Uczestnicy Zjazdu pieśni „Szumi jawor” i „Ojcowski dom” wysłuchali na stojąco. Swoje wiersze prezentowała pani Józefa Bakalarska. Bisowano występ zespołu Porąbczanie, który swoim występem podbił serca widowni. W imieniu ministerstwa podziękowania dla TPP przekazała pani poseł Małgorzata Pępek. Kapituła zjazdu wybrała Jaworze na miejsce kolejnego spotkania.

DSCF0060 DSCF0065 DSCF0068 DSCF0045

Tego dnia sala Domu Kultury stała się miejscem uczty intelektualnej i kulturalnej oraz promocji gminy i jej mieszkańców.

To wielkie przedsięwzięcie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Porąbki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz wielu woluntariuszy przy wykorzystaniu środków pomocowych. Koordynatorem, inicjatorem i inspiratorem wszelkich działań tego przedsięwzięcia był prezes TPP pan Jan Kos. Udało mu się zachować wysokie standardy w organizacji tego zadania.

DSCF0083 DSCF0089

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego jubileuszowego zjazdu należą się ogromne podziękowania. Wielokrotnie podkreślano dobrą współpracę pomiędzy organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Również uczestnikom zjazdu należą się zasłużone podziękowania za przybycie i stworzenie serdecznej, rodzinnej atmosfery.

Więcej zdjęć tutaj.

Kazimierz Witold Nowakowski

Opublikowano 21 października 2014

Facebook