Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wyniki Wyborów Samorządowych w Gminie Kęty i Powiecie Oświęcimskim

W niedzielnych wyborach frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła 51,9%.

Uprawnionych do głosowania było 27 368 osób, natomiast wyborców, którym wydano karty do głosowania – 14 221. Ponadto Komisja otrzymała dwie koperty z kartami do głosowania (głosowanie korespondencyjne).

Głosów ważnych na kandydatów na burmistrza oddano 13 955.

Bąk Tomasz Robert4737

Klęczar Krzysztof Jan9218

W wyborach do rady miejskiej utworzono 21 okręgów wyborczych; w każdym z nich wybrano jednego radnego. Komisja otrzymała protokoły głosowania od 21 obwodowych komisji wyborczych.

Wybrani do Rady Gminy zostali:

Radni KWW Porozumienie Ponad Podziałami: Maria Karaim, Andrzej Wiśniowski, Jan Godlewski, Piotr Żmuda, Marek Nycz, Wiesław Gawęda, Andrzej Bryzek, Kazimierz Babiuch, Ewelina Rycerz-Kucybała, Rafał Ficoń, Mirosława Nycz, Urszula Włodarczyk, Łukasz Plewniak, Tomasz Janeczko, Karol Wadoń, Dorota Kusak, Wiesław Potoczny, Mirosław Kawończyk.

Radni KWW Burmistrza Tomasza Bąka: Lesław Kuźma, Janusz Kruczała, Aneta Żak.

Załącznik 1: Protokół z wyborów Burmistrza

Załącznik 2: Protokół z wyborów do Rady Miejskiej

Dodatkowo w załącznikach protokoły i zestawienia z wyborów do Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Załącznik 3: Protokół z wyborów do Rady Powiatu

Załącznik 4: Protokół z wyborów do Sejmiku Małopolskiego

Źródło: UG Kęty, Starostwo Powiatowe Oświęcim

Opublikowano 18 listopada 2014

Facebook