Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wyniki wyborów na stanowisko Sołtysa w Witkowicach

W sobotę, 12 września, w Witkowicach odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym, w obecności I Zastępcy Burmistrza Gminy Kęty Rafała Ficonia oraz II Zastępcy Burmistrza Marcina Śliwy Witkowianie wybrali Sołtysa oraz powołali Radę Sołecką na kolejną kadencję.
Zebranie, w którym uczestniczyło ponad 60 mieszkańców Witkowic, poprowadził Antoni Kawończyk.

Na wstępie dotychczasowy Sołtys Marian Zaręba podziękował mieszkańcom oraz organizacjom za współpracę w minionej kadencji.

Uczestnicy zebrania wystawili tylko jedną kandydaturę dotychczasowego gospodarza wsi Mariana Zaręby podkreślając, że był dobrym Sołtysem, bardzo zaangażowanym w sprawy wsi.

W tajnym glosowaniu jego kandydatura została przyjęta prawie jednomyślnie, tj. jeden głos był przeciw i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Marian Zaręba pozostał Sołtysem Witkowic na następną kadencję.

Następnie zgłoszono kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

W tajnym głosowaniu do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Lucyna Mydlarz, Władysława Zaręba, Władysław Surma, Kazimierz Migdałek, Szymon Grocholski, Wojciech Frysztacki.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Annę Kijas, Teresę Wilk, Krystynę Niedzielę.

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 13 września 2015

Facebook