Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty opublikowano oficjalne wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Jak czytamy dalej, w głosowaniu wzięło udział 5387 mieszkańców, którzy zdecydowali, które z propozycji Burmistrz przedstawi Radnym Gminy Kęty w projekcie uchwały budżetowej.

Rekomendowane do realizacji, poprzez ich uwzględnienie w projekcie uchwały budżetowej, są te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim, zgodnie z kwotami wynikającymi z §2 ust. 3 Załącznika Nr 1 Zarządzenia Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 czerwca 2015 r.

Burmistrz Gminy Kęty serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Załącznik: Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016

 

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 27 października 2015

Facebook