Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 
W niedzielę, 25 lutego 2024 r.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach
odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 
Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Witkowice
uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00.
 
Kandydaci na Sołtysa:
1. Kawończyk Marcin Paweł lat 50
2. Kramarczyk Małgorzata lat 58
3. Luranc Andrzej lat 48
4. Zaręba Marian lat 65
 
W wyborach Sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
 
Kandydaci na 6 członków Rady Sołeckiej:
1. Bujarek Monika Janina lat 39
2. Dudek Marcel lat 20
3. Gąsiorek Magdalena Maria lat 42
4. Grzesło Łukasz Sławomir lat 36
5. Niedziela Krystyna Elżbieta lat 66
6. Suski Artur Tomasz lat 46
 
W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 6 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
 
Do głosowania należy zabrać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 
Opublikowano 1 lutego 2024

Facebook