Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wszystko zaczyna się od przedszkola

Dyrekcja Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach wraz z Radą Rodziców, Pracownikami i Wychowankami informuje, że w dniu 06. 06.2015 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Kętach odbędzie się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 40-lecia Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach.

g1400d

Przedszkole w Witkowicach powstało w 1975 r. z potrzeby lokalnej społeczności Witkowic oraz inicjatywy ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania, pana Stanisława Drabka. Zlokalizowane jest w malowniczym, przedwojennym dworku.

W latach 2009-2010 obiekt został kompleksowo wyremontowany, a od roku 2012 Placówka może się poszczycić nowocześnie wyposażonymi salami, zwłaszcza wspaniałą pracownią plastyczną.

W bieżącym roku szkolnym do SPWP w Witkowicach uczęszcza 75 dzieci. Przedszkole wyróżnia się szczególnie wysokim standardem opieki nad najmłodszymi, świetną kadrą, bogatą ofertą nieodpłatnych zajęć dodatkowych ( język angielski, zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki, zajęcia z religii dla każdej grupy wiekowej, koło artystyczne „PĘDZELEK”, koło „Smakołyczek”).

Obchody jubileuszowe trwają przez cały rok 2015, a jednym z ich elementów jest planowana publikacja dotycząca historii placówki.

Opublikowano 5 czerwca 2015

Facebook