Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wizyta słowackiej delegacji w Klubie Seniora w Witkowicach

W czwartek 7 maja 2015r. w Urzędzie Gminy Kęty odbyło się polsko- słowackie spotkanie przedstawicieli władz miast partnerskich Kęt i Turzovki.

Podczas prezentacji multimedialnej została gościom zaprezentowana Nasza Gmina, w tym ogólne informacje dotyczące miasta i sołectw, infrastruktury sportowej, bazy dydaktycznej, jak również zrealizowanych za pośrednictwem środków europejskich projektów. Spotkanie było zarazem okazją do omówienia dalszej współpracy miast partnerskich oraz działań sprzyjających ożywieniu i rozwojowi lokalnej turystyki i przedsiębiorczości.

Później delegacja z Turzovki zwiedziła Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bulowicach, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Oczyszczalnię Ścieków w Kętach oraz gościła w Klubie Seniora ,,Pod Złotym Dębem” w Witkowicach.DSC05183DSC05167
W siedzibie Klubu pojawili się nowo wybrany Primator (Burmistrz) Turzovki Ľubomír Golis, jego zastępca Viera Belková, radna Eleonóra Nekorancová, Wiceburmistrz Gminy Kęty Rafał Ficoń oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Urszula Baczyńska – Śleziak.

Goście zostali powitani w progach siedziby Klubu przez Prezeskę Krystynę Niedzielę oraz Wiceprzewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów Kazimierę Micherdę.DSC05170
Po wejściu do sali spotkań, członkowie delegacji uścisnęli na przywitanie dłonie każdej seniorki i seniora. Prezes Klubu przedstawiła gości zebranym i zaprosiła ich do stołu. Wraz z Kazimierą Micherdą zapoznały słowackich przyjaciół z niektórymi faktami związanymi z działalnością Klubu.

Po poczęstunku Dorota Rybacka pełniąca funkcję kronikarza, opowiedziała gościom bardziej szczegółowo o Dworku, w którym mieści się siedziba Klubu, zrealizowanych dotychczas przez Klub inicjatywach, jego osiągnięciach oraz otrzymanych za aktywność w środowisku seniorskim wyróżnieniach i nagrodach.DSC05176

Potem goście za pośrednictwem tłumacza zadawali seniorom pytania na temat interesujących ich kwestii. Obejrzeli Kronikę Klubu, a także dokonali wpisu w Księdze Pamiątkowej. Na zakończenie wizyty chętnie stanęli do wspólnej fotografii.DSC05180
Żegnając gości Prezes Krystyna Niedziela wręczyła im na pamiątkę bogato ilustrowane opracowania o Witkowicach i Gminie Kęty. Wyraziła ponadto w imieniu członków Klubu Seniora ,,Pod Złotym Dębem” wolę i gotowość nawiązania kontaktów z seniorami słowackimi.

>>galeria zdjęć<<

Autor: Klub Seniora “Pod Złotym Dębem”

Opublikowano 22 maja 2015

Facebook