Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“Witkowianie” zaśpiewają w IV Wojewódzkim Przeglądzie Kolędowym

W najbliższą środę, 28 stycznia 2015r, odbędzie się IV Wojewódzki Przegląd Kolędowy, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec.

6645

Wśród 12 zgłoszonych do Przeglądu zespołów kolędy i pastorałki zaprezentuje również Zespół “Witkowianie” KGW z Witkowic.

1.11

Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców regionu.

6653

Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich.

www_woj_przegl_kol_plakat
Autor: Kamilla Frysztacka, foto: www.kulturasuszec.pl

Opublikowano 26 stycznia 2015

Facebook