Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wieniec dożynkowy Koła Gospodyń Wiejskich z Witkowic najpiękniejszy w regionie

Kolejny raz Koło Gospodyń Wiejskich z Witkowic zaprezentowało swój dożynkowy wieniec w konkursie i… wygrało.

W tym roku Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych odbywał się podczas Dożynek Gminy Wilamowice w Starej Wsi, 10 września. Była to już 10. edycja konkursu, do którego swoje dzieła sztuki zgłosiły 22 Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów: bielskiego, oświęcimskiego, żywieckiego i suskiego.

Komisja oceniała wieńce w trzech kategoriach:
– „wieńce płaskie” – wyróżnienie otrzymało KGW Dankowice, 3 miejsce zajęło KGW Brzezinka gm. Oświęcim, 2 miejsce zajęło KGW Wilamowice, 1 miejsce zajęło KGW Żabnica gm. Węgierska Górka.
– „korony”
– wyróżnienie otrzymało KGW Babice gm. Oświęcim, 3 miejsce zajęło KGW Grojec gm. Oświęcim, 2 miejsce zajęło KGW Pławy gmina Oświęcim, 1 miejsce zajęło KGW Witkowice gm. Kęty.
– „kompozycje”: wyróżniono KGW Pisarzowice, 3 miejsce zajęło KGW Zasole Bielańskie, 2 miejsce zajęło KGW Kaniówek, a 1 miejsce zajęło KGW Poręba w gminie Oświęcim. Nagrody za udział otrzymały ponadto: KGW Bieńkówka, Bobrek, Bystra, Międzyrzecze Dolne, Przeciszów, Stara Wieś, Stare Stawy, Wapienica, Wilkowice, Zasole. 

Przy ocenie uwzględniono kryteria: zastosowane materiały, użycie jako podstawowych materiałów tradycyjnych, związanych ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty itp., walory artystyczne i estetyczne – kompozycja, estetyka, bryła, kształt, dobór barw, sposób wykonania wieńca – technika, trudność, dokładność wykonania.

Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody ufundowane przez organizatorów oraz patronów honorowych, którymi byli: burmistrz Wilamowic Marian Trela, starosta bielski Andrzej Płonka, wicewojewoda bielski Jan Chrząszcz, prezes Gminnej Spółdzielni w Wilamowicach Józef Gawlik.

Wieńce obejrzało i podziwiało kilkaset osób uczestniczących w dożynkach.

W składzie komisji konkursowej zasiedli: Waldemar Pieczara – Przewodniczący Komisji (przewodniczący Rolskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Monika Kasperek-Zacny – ekspert, (ROK w Bielsku-Białej), członkowie komisji: Jolanta Danek – (wicedyrektor MGOK Wilamowice), Gertruda Proksa – (członek Krajowej Rady KGW), Grzegorz Szetyński – (wicestarosta bielski), Danuta Kożusznik – sekretarz (prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej).

Celem konkursu było pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw, promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi. Panie przygotowały przepiękne wieńce z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne. Co roku panie z KGW zaskakują pomysłowością, dokładnością i kolorystyką przygotowanych wieńców.

Organizatorami konkursu byli: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach.

KGW Witkowice, Danuta Korzusznik, Kamilla Frysztacka

Opublikowano 13 września 2017

Facebook