Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wieniec dożynkowy KGW z Witkowic znów najpiękniejszy

Podczas Dożynek Gminnych, 6 września 2015 r., w Parku przy Pałacu Czeczów w Kozach odbył się już VIII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych, przygotowanych przez 17 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego. Konkurs zorganizowali: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej; Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Dom Kultury w Kozach.

Celem konkursu było pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw, promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi.

Panie przygotowały przepiękne wieńce z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne. Co roku panie z KGW zaskakują pomysłowością, dokładnością i kolorystyką przygotowanych wieńców.o4519d o4522d o4517d
Komisja oceniająca w składzie:

1. Waldemar Pieczara – Przewodniczący Komisji (Przewodniczący RZRKiOR)
2. dr Marta Tylza-Janosz – Ekspert (Dyrektor Muzeum w Kętach
3. Grzegorz Szetyński – Członek Komisji (Wicestarosta Bielski)
4. Gertruda Proksa – Członek Komisji (Członek Krajowej Rady KGW)
5. Edward Korczyk – Członek Komisji (Honorowy Przewodniczący RZRKiOR)
6. Danuta Kożusznik – Sekretarz (Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej)o4521d

dokonała przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich, uwzględniając poniższe kryteria:
•Zastosowane materiały – użycie jako podstawowych materiałów tradycyjnych, związanych ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty itp.
•Walory artystyczne i estetyczne – kompozycja, estetyka, bryła, kształt, dobór barw
•Sposób wykonania wieńca – technika, trudność, dokładność wykonania

i podjęła następujące decyzje:

W kategorii „wieńce płaskie”:

3 miejsce zajęło KGW Brzezówka gm. Hażlach pow. cieszyński (nr 18)
2 miejsce zajęło KGW Pławy gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 16)
1 miejsce zajęło KGW Międzyrzecze Dolne gm. Jasienica pow. bielski (nr 17)

W kategorii „korony”:

Wyróżnienie otrzymuje KGW Dwory I gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 5)
3 miejsce zajęło KGW Łęki gm. Kęty pow. oświęcimski (nr 4)
2 miejsce zajęło KGW Bulowice gm. Kęty pow. oświęcimski (nr 1)
1 miejsce zajęło KGW Witkowice gm. Kęty pow. oświęcimski (nr 8)g2020d

W kategorii „kompozycje”:

Wyróżnienie otrzymuje KGW Zbytków gm. Strumień pow. cieszyński (nr 15)
Wyróżnienie otrzymuje KGW Stare Stawy gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 13)
3 miejsce zajęło KGW Dwory II gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 6)
2 miejsce zajęło KGW Pisarzowice gm. Wilamowice pow. bielski (nr 12)
1 miejsce zajęło KGW Babice gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 14)

Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Dom Kultury w Kozach, Wicewojewodę Śląskiego.o4520d o4518d

Wieńce obejrzało kilkaset osób uczestniczących w Dożynkach.

Autor: Danuta Korzusznik

Opublikowano 8 września 2015

Facebook