Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy

Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa.

Przed południem w bielskiej katedrze kapłani diecezji uczestniczyli we Mszy św. Krzyżma, podczas której nastąpił obrzęd poświęcenia olejów. Służyć one będą przez cały rok przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych. Wieczorem, Mszą Wieczerzy Pańskiej, rozpocznie się Triduum Paschalne.

Liturgia Wielkiego Czwartku wprowadza w wydarzenia Ostatniej Wieczerzy. Ten sam Chrystus zaprasza do wspólnego stołu. Bierze chleb i wino i przemienia je w swoje Ciało i Krew, aby nakarmić lud. Podczas Mszy św. wierni przyjmują Komunię św. pod dwiema postaciami. Wielki Czwartek to jednocześnie pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.

Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do „Ciemnicy”, na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy. Rozpoczyna się adoracja, która trwa do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Po zakończeniu liturgii ołtarz zostaje ogołocony ze świec, krzyża i obrusów. Gest ten symbolizuje koniec wieczerzy, odarcie Chrystusa z szat oraz jego opuszczenia przez bliskich. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona…

Opublikowano 13 kwietnia 2017

Facebook