Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ważny komunikat dla rodziców uczniów z gminy Kęty

Jutro, 25 marca br. szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kęty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozpoczną prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość zgodnie z nowym opracowanym planem lekcji.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć zostaną przekazane dzisiaj przez dyrektorów szkół za pośrednictwem mobiDziennika.

 

Wydział Infrastruktury Społecznej UG Kęty

Opublikowano 24 marca 2020

Facebook