Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Waga dźwięku i koloru – START!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od września do listopada 2020 r. Dom Kultury w Kętach realizować będzie projekt pt. „Waga dźwięku i koloru – przedmioty nieWAŻNE całkiem na poważnie.”

Projekt “Waga dźwięku i koloru…” obejmuje działania adresowane do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, których głównym zadaniem jest wspomaganie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania muzyki i plastyki. Poprzez organizację cyklu koncertów umuzykalniających, warsztatów plastycznych i rękodzielniczych oraz interaktywnych spotkań warsztatowych z profesjonalistami – muzykami, aktorami, artystami, plastykami  – pragniemy stworzyć okazję do wyjścia poza mury szkoły czy przedszkola po ciekawe doświadczenia artystyczne, które przekonają naszych młodych odbiorców o wielkiej wartości i atrakcyjności obcowania ze sztuką.

Odbiorcami naszych działań będą również osoby niepełnosprawne zrzeszone w ośrodkach i stowarzyszeniach działających na terenie gminy Kęty.

Udział we wszystkich wydarzeniach, dzięki otrzymanej dotacji, będzie całkowicie bezpłatny. W budżecie projektu przewidziane zostały również środki na pokrycie kosztów transportu dzieci z placówek działających poza Kętami.


DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM:

– 3 audycje muzyczne w wykonaniu Katarzyny Wojszczyk, koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej pt. „Elektronika ukryta w instrumentach – pięciostrunowe, elektryczne skrzypce i gitara basowa we współczesnej muzyce rozrywkowej”,

– koncert umuzykalniający pt. “Jedwabnym Szlakiem do Chin – muzyka z krajów leżących na trasie istniejącego niegdyś słynnego szlaku kupieckich karawan między Europą a Chinami”,

– warsztaty malarstwa emocjonalnego z Adamem Plackowskim zakończone przygotowaniem wystawy „Obrazów malowanych emocjami”,

– warsztaty białego śpiewu z Małgorzatą Gembalą,

– warsztaty pt. „Muzyka w teatrze” oraz „Scenografia w teatrze” z aktorem i reżyserem teatralnym Włodzimierzem Pohlem,

– liczne warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, tj. warsztaty filcowania, mozaiki, animacji poklatkowej, malowania na jedwabiu, haftu wstążeczkowego i wyplatania makramy,

– “Festiwal gry na byle czym” obejmujący warsztaty muzyczne ze znanym multiinstrumentalistą Joszko Brodą, zakończone koncertem finałowym i pokazem instrumentów.

Już wkrótce do szkół oraz ośrodków zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym na terenie naszej gminy dotrą materiały informacyjne zawierające szczegółowy harmonogram działań oraz wzór karty zgłoszenia udziału w poszczególnych wydarzeniach.
 
Szczegółowych informacji o projekcie udziela instruktor Działu Programowo-Animacyjnego – Marta Koczur – tel. 33/844 86 77, marta.koczur@domkultury.kety.pl.

Wyrażamy nadzieję, że ujęte w projekcie działania, będące przedsięwzięciami wartościowymi merytorycznie i umożliwiającymi odbiorcom kontakt z wysoką kulturą oraz artystami światowej sławy, spotkają się z zainteresowaniem placówek działających w naszej gminie.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Opublikowano 11 sierpnia 2020

Facebook