Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

W przeddzień wspomnienia św. Stanisława modlono się o Boże błogosławieństwo dla proboszcza witkowickiej parafii

Gromadzimy się dzisiaj przy Chrystusowym ołtarzu, by uczcić również św. Stanisława Kostkę – patrona waszego proboszcza – mówił ks. kan. Marek Kręcioch – proboszcz parafii pw. św. Urbana w Kobiernicach, rozpoczynając 17 września uroczystą Eucharystię, sprawowaną m.in. w intencji obchodzącego imieniny proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Witkowicach – ks. Stanisława Lipowskiego. Za wstawiennictwem św. Stanisława modlono się o Boże błogosławieństwo dla solenizanta, życząc wielu Bożych łask i pomocy świętego patrona w pracy duszpasterskiej.

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli stanowi streszczenie jednej z zasadniczych prawd chrześcijaństwa – podkreślił w homilii ks. Stanisław Lipowski, odnosząc się do słów z Księgi Syracydesa: „Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego”. – Ten bogaty w miłosierdzie Bóg jest dla nas wzorem, abyśmy miłowali się wzajemnie, jak On nas umiłował. Abyśmy okazywali sobie miłosierdzie, tak jak On to miłosierdzie nieustannie nam okazuje – zwrócił uwagę kaznodzieja, dodając, że miłosierny Bóg nie liczy, nie odmierza naszych występków, grzechów, upadków, ale z radością miłosiernego ojca wychodzi na spotkanie marnotrawnego syna i w konfesjonale przygarnia go do siebie mówiąc: „idź twoja wiara cię ocaliła, idź i nie grzesz więcej, bo raduję się, że ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” – mówił kapłan i wyjaśnił, że na tym właśnie polega prawdziwe oblicze miłosiernego ojca, przebaczającego Boga. – Gdyby tak nie było, to te kolejki pod konfesjonałami w każdym kościele, byłyby zwykłą fikcją, darmową wizytą u psychoanalityka – kontynuował. – Bóg nasz jest Bogiem miłosierdzia, Bogiem przebaczenia i dlatego przychodzimy do Niego, aby się odnowić, odmienić, przemienić, nawrócić. Chcemy nie tylko odnowić naszą przyjaźń z Chrystusem, ale również z drugim człowiekiem, którego obraziliśmy, skaleczyliśmy, zraniliśmy. Chcemy także, poprzez spotkanie z przebaczającym Bogiem, sami nauczyć się przebaczać tym, którzy nam zadali ból, krzywdę, a teraz świadomie lub nieświadomie zapominają o tym i nie chcą naprawić popełnionego zła. Przychodząc do Boga również za nich musimy prosić, aby zrozumieli swój błąd, a my, abyśmy im przebaczyli, tak jak Bóg przebacza nam, ilekroć grzeszymy i odwracamy się od Niego. I nie tylko siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze, nie tylko od święta, nie tylko przy okazji Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, ale zawsze, ilekroć ktoś skrzywdzi nas i będzie próbował podważać prawdę, że jesteśmy dziećmi jednego Boga i mamy godność dziecka Bożego – tłumaczył.

Liturgię Mszy św. ubogaciły pieśni wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Witkowice, której nie przeszkodził nawet padający deszcz w zagraniu dla wychodzącego z kościoła ks. Stanisława. Na zakończenie Eucharystii, w imieniu Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej, wszystkich organizacji sołectwa Witkowice i parafian, złożono najserdeczniejsze życzenia księdzu solenizantowi.

“Czcigodny Księże Proboszczu.

Dzień imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.

Zapewniając Cię o tej wdzięczności, pragniemy złożyć Ci życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi i pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan serc ludzkich, Jezus Chrystus, będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służby w Winnicy Pańskiej.

Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.

Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.

Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci, abyś szedł przez życie z dobrocią w sercu, otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siłę w prowadzeniu parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.

Szczęść Boże”.

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 17 września 2017

Facebook