Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

W parafii w Witkowicach wybierano członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

20 marca w parafii w Witkowicach odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Na członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej głosować mogły osoby pełnoletnie, mające stałe zamieszkanie w parafii. Głosowanie odbywało się w dolnej części kościoła. Po Mszy św. popołudniowej komisja podliczyła głosy. Ogłoszenie wyników nastąpi za tydzień.

DSC_0870 DSC_0087

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.
Rada realizuje swój cel przez wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości, pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich, wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego oraz inspirowanie działalności charytatywnej.

Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.

DSC_0089 DSC_0887

Biskup Ordynariusz Roman Pindel, dekretem z 31 grudnia 2015 roku, zobowiązał wszystkich proboszczów i administratorów parafii do ustanowienia we wszystkich parafiach naszej diecezji Rad Ekonomicznych i Duszpasterskich. Rady mają powstać do dnia 31 marca 2016 roku.
DSC_0913 DSC_0921 DSC_0926

Pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej parafii pw. św. Michała Archanioła w Witkowicach odbędzie się w niedzielę, 3 kwietnia, po Mszy św. o godzinie 11.00.

galeria zdjęć

(kliknij⇓)DSC_0865

Załączniki:

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Statut Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych

 

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 20 marca 2016

Facebook