Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uroczyste obchody Dnia Sołtysa

14 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Kęty odbyło się spotkanie burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara z sołtysami wsi naszej gminy. Z okazji Dnia Sołtysa, który obchodziliśmy 11 marca, burmistrz podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz złożył życzenia dalszych sukcesów w służbie mieszkańcom.

– W imieniu Samorządu Gminy Kęty, pracowników i swoim własnym chciałem Wam kochane sołtyski, sołtysi bardzo serdecznie podziękować za to co robicie, za to, że jesteście, za to, że ponad wszelkimi podziałami zawsze działacie, reagujecie i ta nasza współpraca jest wzorowa, bo podkreślam na każdym kroku, że nasza gmina sołtysów ma wyjątkowych – powiedział burmistrz.

Każdy z Sołtysów otrzymał słodki poczęstunek i skromny upominek, który burmistrz wręczył w asyście swojego zastępcy Rafała Ficonia oraz sekretarz Gminy Kęty Eweliny Jury-Bączek.

Przypominamy, że Sołtysi z Gminy Kęty są zawsze otwarci na rozwiązywanie lokalnych problemów i czekają na kontakt z mieszkańcami:

Sołectwo Bielany – Janusz Raj – Tel: 502-495-658 / 732-614-686
Sołectwo Bulowice – Janusz Kruczała – Tel: 502-495-627
Sołectwo Łęki – Aneta Tlałka – Tel: 502 495 710
Sołectwo Malec – Kazimierz Tolarczyk – Tel: 502-495-678
Sołectwo Nowa Wieś – Dorota Kusak – Tel: 502-495-692
Sołectwo Witkowice – Marian Zaręba – Tel:  502-495-697

Pozostałe informacje, a także adresy, dni tygodnia i godziny dyżurów Sołtysów w poszczególnych sołectwach znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Kęty w zakładce „Dzielnice i sołectwa”.

Troszkę historii

Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona.

Po upadku komunizmu Sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie Sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych.

Współcześnie do obowiązków Sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego.

W Polsce jest około 40 tysięcy Sołtysów. Co ciekawe, przemiany obyczajowe nie ominęły obszarów wiejskich – jeszcze kilkadziesiąt lat temu Sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie.

Gmina Kęty wpisuje się idealnie w tę statystykę.

źródło: Info Kęty

Opublikowano 14 marca 2022

Facebook