Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uczniowie z Witkowic z MISJĄ PRZYRODA w Babiogórskim Parku Narodowym!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach został zakwalifikowany do projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. Jest to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów gimnazjum, którego celem jest budowanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko własnego regionu i kraju, oraz akceptacji dla terenów chronionych.

W ramach zajęć uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy.

o5065d

Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy udziale środków finansowych funduszu EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.

Pierwszy etap projektu obejmował zajęcia w szkole przybliżające tematykę ochrony przyrody i obszarów chronionych w Polsce. Uczestnicy projektu, trzydzieścioro sześcioro uczniów z klas gimnazjum rozwiązali quiz przyrodniczy na e-platformie. Drugi etap objął pięciodniowy wyjazd do Babiogórskiego Parku Narodowego w terminie 21-25 września . W ramach tego wyjazdu uczniowie stali się reporterami gazety przyrodniczej. Każdy uczeń otrzymał zeszyt reportera, w którym dokonywał notatek ze swoich obserwacji i badań. Wieczorem zespół składał relację, wykorzystując Facebook.

o5066d

Bazą noclegową grupy uczniów z Witkowic była Zawoja, a kwaterą główną Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie zaczynała się większość zajęć prowadzonych przez pracowników BPN.

Obecnie gimnazjaliści z Witkowic realizują trzecią część projektu: „Na tropie skarbów kultury i przyrody mojej wsi”, wykorzystując narzędzia badawcze zdobyte w czasie wyjazdu do Babiogórskiego Parku Narodowego. Misja przyroda i misja przygoda trwa!

o5067d

Społeczność Gimnazjum w Witkowicach składa serdeczne podziękowanie Gminie Kęty oraz Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie za możliwość realizacji projektu „Misja Przyroda –Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”.

Autor: ZS-P Witkowice

Opublikowano 5 października 2015

Facebook