Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uczniowie z Witkowic finalistami Konkursu o Mieście i Gminie Kęty

Już po raz VIII młodzież szkolna z terenu gminy Kęty miała możliwość uczestnictwa w Konkursie o Mieście i Gminie Kęty pn. Miejsce, w którym żyję…. 4 marca 2020 r. w Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach odbył się drugi – międzyszkolny – etap Konkursu. Skierowany był on do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Na zmagania młodzieży złożył się sprawdzian wiedzy o mieście i gminie Kęty, organizowany w dwóch etapach – szkolnym i międzyszkolnym – oraz konkurs prezentacji multimedialnej. Uczestnicy każdej z części konkursu, na wszystkich jego etapach, musieli wykazać się wiedzą na temat historii, geografii, gospodarki, edukacji, sportu i kultury miejscowości wchodzących w skład gminy Kęty.

Do etapu międzyszkolnego przystąpiło po trzech najlepszych uczniów z ośmiu gminnych placówek szkolnych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach, Szkoły Podstawowej w Bielanach, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Malcu. Reprezentanci placówek wyłonieni zostali przez szkolną komisję na podstawie wyników testów w eliminacjach szkolnych.

Pierwsza część międzyszkolnego etapu konkursu odbyła się w formie turnieju ustnego, w którym trzyosobowe zespoły musiały odpowiedzieć na 12 pytań wybranych z puli w drodze losowania. W tej części zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, odpowiadając poprawnie na 11 pytań.

Do drugiej części, która polegała na przygotowaniu prezentacji na jeden z tematów: Sylwetki osób znaczących dla środowiska (kontekst historyczny), Atrakcyjność wybranej miejscowości, Miejscowość w liczbach, Rozwój gospodarczy (stan obecny i perspektywy), Życie codzienne w mojej miejscowości, Moja miejscowość w przyszłości przystąpiły cztery zespoły. W tej rywalizacji najlepszą okazała się drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach, pokonując zespół ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach i ze Szkoły Podstawowej w Malcu.

W ławie komisji konkursowej zasiedli: II zastępca burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń, sekretarz Powiatu Oświęcim Beata Chmielowska, dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej Tomasz Bielecki, dyrektor PZ nr 9 w Kętach Grażyna Mojżesz-Wlazły, dyrektor Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach Łukasz Gieruszczak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agata Szyszka-Mądro, prezes Towarzystwa Miłośników Kęt Tadeusz Dryja.

Do walki startujących zagrzewały piosenki w wykonaniu członków działającej w kęckiej „Dąbrowskiej” Grupy Muzycznej „Trzy Czwarte”. Czas oczekiwania na wynik drugiej części konkursu umiliła zebranym etnograf kęckiego muzeum Alicja Skrudlik-Pilch, ze swadą prezentując kobiecy strój laski. Turniej prowadził nauczyciel PZ Nr 9 w Kętach Sławomir Dwornik.

Laureaci obu konkursów (wiedzy i prezentacji), ich opiekunowie oraz reprezentowane zwycięskie szkoły otrzymały z rąk wiceburmistrza Gminy Kęty, sekretarz Powiatu Oświęcim i dyrektora PZ nr 9 w Kętach nagrody ufundowane przez Gminę Kęty oraz sponsorów. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali także upominkami przygotowanymi przez Towarzystwo Miłośników Kęt i Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach.

Organizatorem Konkursu o Mieście i Gminie Kęty jest Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach wraz z Towarzystwem Miłośników Kęt, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz Gminną Biblioteką Publiczną im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara.

Celem zorganizowanego już po raz 8. konkursu jest promocja wiedzy o mieście i gminie Kęty, rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej oraz pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

kf

Opublikowano 5 marca 2020

Facebook