Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Trzy transporty urządzeń z Dekanatu Kęckiego w ramach Akcji “Grosz jak Kropla Wody”

Papieskie Stowarzyszenie “Pomoc Kościołowi w Potrzebie” podjęło Projekt „Grosz jak Kropla Wody” polegający na finansowaniu odwiertu studni w krajach Afryki.

W ramach tego projektu Stowarzyszenie przeprowadza w całej Polsce zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

DSC_0084
We wtorek, 24.02.2015 r., mieszkańcy Witkowic składali sprzęt na parkingu przy stawie. Witkowianie wspaniale odpowiedzieli na apel i w dużej ilości przynieśli zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w wyznaczone miejsce.

Jak poinformowali pracownicy zakładu utylizacji, którzy odbierali przyniesiony sprzęt, z trzynastu parafii Dekanatu Kęckiego wyjechały w tym dniu, w sumie, trzy transporty urządzeń.

Kirche in Not – Pomoc Kościołowi w Potrzebie – jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego. Od 1947 roku pomaga ludziom będącym w trudnej sytuacji: wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, kataklizmów oraz cierpiącym w ustrojach totalitarnych. Kirche in Not wspiera także polskie zgromadzenia kontemplacyjne oraz polskich misjonarzy na całym świecie.

Stowarzyszenie znane jest dziś w całym świecie, posiada biura w 17 krajach (Europa, USA, Kanada, Australia, Brazylia i Chile). Dzięki ofiarom Darczyńców niesie pomoc w ponad 140 krajach. Rocznie realizuje ponad 5 tysięcy projektów.

Pomoc niesiona przez Stowarzyszenie polega na budowaniu kościołów, klasztorów, ośrodków parafialnych i sierocińców, wspieraniu seminariów duchownych i kapłanów, wydawaniu i kolportażu Biblii dla dzieci i Katechizmu, finansowaniu zakupu środków transportu dla lepszego pełnienia służby pasterskiej, niesieniu pomocy materialnej i duszpasterskiej uchodźcom i prześladowanym chrześcijanom.

Aby budować kolejne studnie, szkoły, szpitale, polska sekcja Kirche in Not, w porozumieniu z księżmi biskupami, prowadzi w diecezjach całego kraju zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte komputery, drukarki, telefony, telewizory, pralki, odkurzacze, pozostałe sprzęty AGD i RTV itp.)

Od 2012 roku Papieskie Stowarzyszenie “Pomoc Kościołowi w Potrzebie” rozpoczęło współpracę z firmą Green Office Ecologic Sp. z o.o. w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wyselekcjonowaniu zebranego sprzętu, ten, który nadaje się do naprawy jest przekazywany do dalszego użytku w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej, do szkół, szpitali, ośrodków dla młodzieży prowadzonych przez misjonarzy. Uzyskane środki z odzysku surowców wtórnych zasilają konto projektów, które realizuje Stowarzyszenie.

DSC_0127 DSC_0136

Więcej o Stowarzyszeniu “Pomoc Kościołowi w Potrzebie” na stronie: www.pkwp.org

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 24 lutego 2015

Facebook