Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“Artystą być… 2014” – szkolne przesłuchania do konkursu

Dnia 12 marca br. odbyły się w naszej szkole przesłuchania dzieci i młodzieży do II edycji projektu “Artystą być… 2014” oraz wystawa prac artystycznych. Punktualnie o godz. 9.00 jury w składzie: pani Jadwiga Bakalarska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, pani Marta Tylza – Janosz – dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz pan Paweł Kaput – nauczyciel, trener, plastyk i muzyk oceniało prace zgłoszone do konkursu. Następnie odbyła się prezentacja talentów wokalnych i instrumentalnych naszych artystów.

Organizatorem projektu “Artystą być… 2014” jest Burmistrz gminy Kęty oraz szkoły publiczne podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne działające na terenie naszej gminy. Celem projektu jest umożliwienie młodym artystom zaprezentowanie swoich talentów i umiejętności, wyłonienie najciekawszych osobowości, popularyzacja działań artystycznych, pobudzanie twórczego i kreatywnego myślenia uczniów oraz promowanie alternatywnych form spędzania czasu. Wszyscy zwycięzcy etapu szkolnego będą mieli możliwość zaprezentowania swojego talentu na gali podsumowującej projekt. Rada pedagogiczna wyłoniła po dwóch laureatów z każdego rodzaju szkoły do nagrody specjalnej, którą będą warsztaty artystyczne.

Gratulujemy zwycięzcom.

Więcej zdjęć z przesłuchań w galerii.

Kamilla Frysztacka

Opublikowano 13 marca 2014

Facebook