Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tajemnice kęckich archiwaliów przechowywanych we Lwowie

Odkryć nieodkryte, czyli cykl spotkań o dokumentach kęckich w archiwaliach lwowskich i wiedeńskich.

Muzeum w Kętach zaprasza na kolejne Spotkanie przy armacie pt. „Historia zapisana w źródłach cz. I. Archiwalia kęckie z lat 1772-1918 w zbiorach ukraińskich”. Odbędzie się ono we wtorek 8 kwietnia o godz. 17.00. Tym razem tematyka spotkania będzie skupiać się na przybliżeniu zawartości archiwów lwowskich pod kątem dokumentów dotyczących Kęt. W tajemnice kęckich materiałów dotyczących XIX w. wprowadzi dr Konrad Meus, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i autor wydanej niedawno monografii „Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego”. Doktor Meus odkryje nieznane i nieprzebadane do tej pory archiwalia kęckie we Lwowie, a w planowanej na maj drugiej części wykładu również w Wiedniu. Zgormadzony przez prelegenta materiał archiwalny jest przez niego wykorzystywany do opracowania części powstającej monografii miasta Kęty. Jakie tajemnice i zapomniane fakty odkrył dr Meus, tego dowiemy się już na spotkaniu. Wstęp wolny.

Konrad Meus (33 l.) jest adiunktem w Katedrze Historii XIX Wieku Instytutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim tematykę historii społeczno-gospodarczej monarchii habsburskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. Pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Publikacja_Meus1

Źródło: Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach

Opublikowano 4 kwietnia 2014

Facebook