Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Szkoła w Witkowicach jako jedna z dwóch w gminie z dotacją rządowego programu

W dwóch szkołach Gminy Kęty rozpoczęła się realizacja zadań, wynikających z programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Na szereg atrakcji mogą liczyć uczniowie z Bielan i Witkowic.

Na realizację zadań szkoła w Witkowicach otrzymała 30,3 tys. zł (20 procent stanowi wkład z budżetu Gminy Kęty).

Przedsięwzięcia, które zrealizowane zostaną w witkowickiej placówce to:
– Piknik integracyjny zorganizowany na terenie szkoły z udziałem uczniów, mieszkańców sołectwa i członków organizacji działających tym terenie .
– Zajęcia pozalekcyjne z zakresu technik szybkiego czytania, matematyki i sportu.
– Zakup pomocy dydaktycznych (gry, programy edukacyjne).
– Spotkanie z uczniami z czeskiej szkoły zorganizowane w ramach współpracy z tamtejszą placówką.
– Warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące komunikacji interpersonalnej.

Program „Bezpieczna+” ma na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy, realizację przedsięwzięć wychowawczych rozwijających umiejętności psychospołeczne – komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

 

źródło: Info Kęty

Opublikowano 14 września 2017

Facebook