Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach od 25 kwietnia do 9 maja 2014 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po jego zakończeniu zaleca się:

1. nie wchodzić na teren lasu,

2. zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,

3. nie dotykać nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

1. kontakt zwierząt domowych ze szczepionka zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

2. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy  i w kagańcu.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Oświęcimiu. W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepienia uprzejmie proszę  o powiadomienie mieszkańców Gminy o terminie zrzutu i powyższych zaleceniach.

Autor: Dyżurny PCZK Oświęcim
Źródło: UG Kęty
Opublikowano 24 kwietnia 2014

Facebook