Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Święto Plonów w cieniu koronawirusa

To piękne staropolskie święto, które jest ukoronowaniem całorocznej pracy rolników i największą uroczystością obchodzoną o tej porze roku we wszystkich wsiach, tym razem, z uwagi panującą epidemię koronawirusa, ma zupełnie inny charakter niż w latach poprzednich. Zrezygnowano z organizowania hucznych imprez dożynkowych, a w wielu miejscach mieszkańcy dziękują za tegoroczne plony uczestnicząc w Mszach Świętych dziękczynnych.

Tak też było w minioną niedzielę, 30 sierpnia 2020 r. w Witkowicach. „Tak nakazuje tradycja i chcieliśmy wyrazić wdzięczność rolnikom i podziękować za ich trud pracy na roli, a Panu Bogu za dary ziemi” – mówi przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Witkowicach Grażyna Migdałek. Jak dodaje, pogoda w tym dopisała, plony były obfite, a rolnicy szybko uwinęli się ze zbiorami.

Jak co roku przygotowano piękny wieniec dożynkowy i upieczono bochenek chleba z mąki z tegorocznych zbiorów. Korowód dożynkowy przemaszerował spod remizy strażackiej do kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Witkowicach, gdzie odprawiona została Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony. Podczas Eucharystii proboszcz witkowickiej parafii ks. Stanisław Lipowski poświęcił przyniesiony do świątyni chleb i wieniec żniwny.

„Bądź pozdrowiona ziemio rodząca, z dobroci Boga świat odradzająca tonami zboża, chlebnymi kłosami, wstęgami rzeki wonnymi lasami. Bądź pozdrowiona sadów mrokiem, śpiewem pszczół roju zachwyconym wzrokiem pięknością kwiatów, tęczą na niebie i moim sercem bijącym dla ciebie” – zawołał za poetką Marią Majchrzak kapłan, zwracając uwagę, że dożynki to święto chleba powszedniego i tych, którzy ten chleb współtworzą: Boga i ludzi. Jak podkreślił, pięknie wyraża to modlitwa, odmawiana w ciszy nad chlebem i winem podczas każdej Mszy św.: „Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej  hojności otrzymaliśmy  chleb,  który  jest  owocem  ziemi i pracy rąk ludzkich;  Tobie go przynosimy,  aby stał się dla nas chlebem życia”.

„Gromadzimy się na tradycyjnych dożynkach, aby przy tej okazji przypomnieć sobie, że ziemia rodzi i żywi,  a  przez  to  jest jak matka. Trzeba ją kochać, trzeba o nią dbać. Ziemia to poczucie, że jestem u siebie. To jest moja ziemia! To z tej ziemi wyrosły tradycje narodowe” – zaznaczył kaznodzieja i przywołał słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane do rolników: „Kochajcie ziemię, kochajcie pracę na wsi, choć ona ciężka, ale ona pozwala w szczególny sposób być blisko Boga”.

„Aby podziękować za tegoroczne zbiory, przynosząc do świątyni wieniec żniwny, wyrażamy wdzięczność za zboże, a więc za to, co w żniwnym trudzie zebraliśmy z Bożego obdarowania. W ten właśnie sposób dziękujemy za Jego Boży dar” – tłumaczył, wskazując na małe ziarno. „Pomyślcie, jakim cudem jest zboże! Wsiewa się małe ziarno, ale drzemie w nim potężna siła, która sprawia, że choć ono obumiera, to odradza się i wydaje plon wielokrotnie większy. Z wielu takich ziaren wypieka się potem chleb nasz powszedni, ale także ten, w którym podczas Eucharystii zamieszkuje Chrystus, by umocnić nas życiem Bożym. Cóż za wspaniała seria Boskich cudów!” – mówił. Przywołując na myśl pracę na roli podkreślił, że to właśnie rolnik, obdarowany zbożem, włodarzący w zastępstwie Pana Boga ziemią, potrafi dziękować i niejako powtarzać za św. Pawłem: <Cóż mam, czego bym nie otrzymał?> (por. 1 Kor 4,7). „I my właśnie, podczas pięknego świętą zwanego dożynkami, wdzięcznym sercem to czynimy. Patrzymy na chleb, który był zawsze na polskim stole, i choć go mogło być niewiele, to zawsze jakoś starczyło i dla rodziny, i dla biednego, potrzebującego. Ten chleb – on nas ciągle uczy być dobrym; przypomina nam to, czego nauczał przeszło sto lat temu św. Brat Albert: trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje” – podkreślił. „Chleb także zawsze winien otwierać nam oczy i nasze serca na potrzeby naszych bliźnich” – zaapelował.

O oprawę muzyczną Mszy św. i korowodu dożynkowego zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Witkowicach.

 

Więcej zdjęć⇓

Opublikowano 31 sierpnia 2020

Facebook