Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Świetlice młodzieżowe zawieszają działalność

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu oświęcimskiego, zgodnie z rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 41/2020 (Polecenie nr 107/2020) z dnia 12 sierpnia 2020 r., dotyczącą czasowego zawieszenia działalności na terenie powiatu oświęcimskiego w terminie od 13 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r., w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora w tym placówkach działających w ramach Programu „Senior+” oraz innych placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

 
Mając powyższe na uwadze zawiesza się w terminie od 13 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. działalność świetlic młodzieżowych działających na terenie gminy Kęty.

 
Wydział Infrastruktury Społecznej UG Kęty
 
Opublikowano 13 sierpnia 2020

Facebook