Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Świadczenie wychowawcze 500+

W związku ze zmianą ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Wydział Świadczeń Urzędu Gminy w Kętach informuje, że świadczenie na pierwsze uprawnione dziecko, po zniesieniu kryterium dochodowego, obowiązywać będzie od 1 lipca 2019 roku.

Wnioski będzie można złożyć nie wcześniej niż od 1 lipca internetowo za pośrednictwem  portali: Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, czy bankowości elektronicznej.

Wnioski o świadczenie 500 plus złożyć będzie można w sposób tradycyjny w formie papierowej nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Jedynie złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać tylko od miesiąca złożenia wniosku.

UWAGA

Rodzice otrzymujący świadczenia na drugie i kolejne dzieci, składając wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, ubiegają się równocześnie o świadczenie na kolejne dzieci za okres od października 2019 r. Oznacza to, że należy złożyć tylko jeden wniosek, wpisując wszystkie dzieci uprawnione do świadczenia, przy czym świadczenie na pierwsze dziecko przyznane zostanie od  lipca (przy zachowaniu terminów, o których mowa wyżej), a na kolejne dzieci od października 2019 r.

Wnioski elektroniczne wpływające do Wydziału Świadczeń złożone przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, tj. do 30 czerwca 2019 r., rozpatrywane będą na starych zasadach, czyli po zweryfikowaniu dochodów rodziny.

Wydział Świadczeń UG Kęty

 

Opublikowano 12 czerwca 2019

Facebook