Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Straż Miejska w Kętach ostrzega i apeluje

Komenda Straży Miejskiej w Kętach informuje, że aktualnie obowiązuje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U.2020.792 z dnia 2020.05.02/. Od początku obowiązywania ograniczeń do końca kwietnia 2020 roku strażnicy miejscy podejmowali kilkanaście interwencji związanych z nieprzestrzeganiem zakazów określonych w przepisach porządkowych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Interwencje te kończyły się pouczeniami, rozmowami instruktażowymi czy też zwróceniem uwagi osobie naruszającej przepisy. Takie działania były podyktowane faktem, że strażnicy miejscy nie stwierdzili rażącego naruszenia przepisów.

– Niestety, już w pierwszych dniach miesiąca maja zaobserwowaliśmy wśród mieszkańców naszej gminy pewne „rozluźnienie”. Oprócz pouczeń musieliśmy zastosować w jednym przypadku postępowanie mandatowe, a w kolejnym skierować wniosek o ukaranie do sądu i powiadomić pisemnie Sanepid. W tych dwóch przypadkach zachowanie sprawców wykroczenia było rażące – mówi komendant Straży Miejskiej w Kętach Grzegorz Środa.

Przypominamy, że za nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł, skierować wniosek do sądu, który może orzec karę grzywny w wysokości do 5 000 zł. – W rażących przypadkach musimy powiadomić Sanepid, który z kolei może nałożyć karę administracyjną w wysokości od 5 000 do 30 000 zł – dodaje komendant.

– Ponownie apelujemy do wszystkich mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów wydawanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Osoby naruszające te przepisy muszą się liczyć z konsekwencjami finansowymi w przypadku rażącego ich naruszenia – podkreśla.

Straż z Miejska Kętach w maju, podobnie jak w miesiącach marcu i kwietniu 2020 r., w większości dni pracuje na dwie zmiany oraz wykonywane są wspólne patrole z policją.

Zgodnie z poleceniem nr 19/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. począwszy od dnia 2 kwietnia 2020 r do odwołania, straże miejskie swoje zadania realizują wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.

 

Grzegorz Środa, komendant Straży Miejskiej w Kętach

Opublikowano 7 maja 2020

Facebook